Το ξυλουργείο ΑΛΕΞΙΟΥ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ εδρεύει στην πόλη των Τρικάλων από το 1964. Από τότε μέχρι και σήμερα αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε ξυλουργικής εργασίας που χρειάζεται μια κατοικία, επαγγελματικός ή άλλος χώρος.