Περιγραφή έργου

Κατασκευή μασίφ καρφωτού πατώματος από ισόβενο ξυλεία Ευρωπαικής δρυός.
Ξυλεία που επιλέχθηκε είναι δρύς Α’ διαλογής. Το καδρονιάρισμα έγινε από καδρόνια ευρωπαικής
ελάτης στεγνωτηρίου. Τοποθετήθηκε πετροβάβμακας 3 εκ. για την
απαραίτητη ηχομόνωση – ακουστική του πατώματος.Φινίρισμα από οικολογικά βερνίκια νερού μάτ.

Photo gallery